riksgymnasiet-orter2

Du som har ett svårt rörelsehinder har rätt att söka till någon av landets fyra riksgymnasier, väl anpassade i både undervisning och lokaler. Riksgymnasierna finns i Göteborg, Kristianstad, Stockholm och Umeå.

Respektive kommun är huvudman för utbildningen. Ansöker till utbildningen gör du däremot via  Specialpedagogiska skolmyndigheten.