Om Riksgymnasiet

Vi erbjuder ett helhetskoncept

Ett riksgymnasium erbjuder skola, habilitering och för elever med långa resor erbjuds elevboende.

Ungdomar som på grund av ett svårt rörelsehinder behöver anpassad undervisning och habilitering, och i vissa fall boende och omvårdnad i boendet, kan söka till riksgymnasium med Rh-anpassad utbildning.

Flexibel utbildning

När du börjar på skolan kommer vi tillsammans att göra upp en studieplan för dig. Studieplanen utvärderas och anpassas vid behov under studietiden. En studieplan utgår från tre år men de flesta på riksgymnasiet går här i fyra år. Det är möjligt att få ytterligare lite tid på skolan om det bedöms behövas för att bli klar med gymnasieutbildningen.

Vi är en skola för dig med

  • ett svårt rörelsehinder
  • har behov av habilitering och i vissa fall boende i elevhem
  • behov av tillgång till Rh-anpassad utbildning
  • slutförd sista årskurs i grundskolan eller motsvarande (om du söker introduktionsprogram ska grundskoleutbildningen eller motsvarande ha avslutats)
  • uppfyllda behörighetsvillkor när det gäller nationella program.

I övrigt gäller att kunna påbörja utbildningen senast under det första kalenderhalvåret det år du fyller 21 år

Ta en kontakt med respektive skola för mer information om vi är en skola för dig.