För dig som har ett rörelsehinder och som skall söka till gymnasiet

 

För dig som har ett rörelsehinder och som skall söka till gymnasiet. 

Riksgymnasierna för rörelsehindrade arbetar för att erbjuda elever med omfattande rörelsehinder anpassad gymnasieutbildning med assistans och habilitering. Vi erbjuder även elevhemsboende för elever med långa resvägar. Vi i finns i Göteborg, Stockholm, Umeå och Kristianstad (se länkar till respektive skola längst ner).

Eftersom vi erbjuder habiliteringsinsatser inlagt på skolschemat under studietiden läser de flesta elever sin utbildning på fyra år. Det finns även möjlighet till förlängning av studietiden om möjlighet finns att bli klar med sina studier.

Som elev på Riksgymnasiet kan man läsa nationella gymnasieprogram och då gäller det att man uppfyller behörighetsvillkoren för det programmet. Om man har vissa kurser eller större delar av grundskolan att ta igen kan man söka till introduktionsprogrammet. 

Riksgymnasiernas mål är att anpassa gymnasieutbildningen för elever med omfattande rörelsehinder i enlighet med 15 kap 35 § skollagen – Rätten till rh-anpassad utbildning.

 

Ansökan till Riksgymnasierna går via specialpedagogiska skolmyndigheten (se flik ovan) och för att kunna söka till oss krävs det att du:

  • har ett omfattande rörelsehinder.
  • har ett behov av rh-anpassad utbildning.
  • har ett behov av habilitering.
  • har avslutat sista året i grundskolan.
  • kan påbörja utbildningen senast under det första kalenderhalvåret det år du fyller 21 år.

Om du har frågor kring ansökan och om du har rätt till Rh-anpassad utbildning – kontakta Riksgymnasiet på den ort du är intresserad av så hjälper vi dig!