Ansökan till Riksgymnasierna för rörelsehindrade

Ansökan till Riksgymnasierna för rörelsehindrade. 

För att ansöka till Riksgymnasierna för rörelsehindrade krävs det att du som elev har ett omfattande rörelsehinder och är i behov av elevassistans och habiliteringsinsatser.

Du ansöker via Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida. Se länk nedan.

Har du frågor kring ansökan kontaktar du den studieort du vill söka till så hjälper vi dig.