ÖPPET HUS

Anmäl gärna att du vill besöka oss eller få mer information via kontaktpersonerna för respektive skola!

Välkommen till oss!

 

Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg.

Datum: Fredag 4/10
Kl: 09:00-14:00

Kontakperson: Ann-christin Haag.

Mail: annchristin.haag@educ.goteborg.se

Tel. 0706 – 18 71 28.

 

Riksgymnasiet för rörelsehindrade Kristianstad.

Boka ett besök som passar dig!

Kontaktperson: Anna Håkansson

Mail: anna.hakansson@kristianstad.se

Tel. 0733 – 13 61 15.

 

Riksgymnasiet för rörelsehindrade Stockholm.

Datum: Oklart

Kontaktperson: Lena Thomasson. 

Mail: lena.thomasson@edu.stockholm.se

Tel: 0761 – 29 40 02

 

Riksgymnasiet för rörelsehindrade Umeå.

Rörelsehindrade ungdomar har, tillsammans med anhöriga, möjlighet att besöka Riksgymnasiet för rörselsehindrade i Umeå, för att få en inblick i vad Riksgymnasiet som helhet kan erbjuda vad gäller utbildning, habilitering och elevhem. Alla besök planeras utifrån varje elevs individuella behov och önskemål. Kontakta vår koordinator och syv Cathrin Karlsson för att planera besöket.

 

Kontakperson: Cathrin Karlsson

Mail: cathrin.karlsson@umea.se   

Tel: 070 255 28 81